VODA

Vokal Davranış Örneği Değerlendirme Aracı

VODA

Vokal davranış örneği alma yoluyla yapılan dil değerlendirmesinin amacı çocuğun vokal ifadelerini en iyi yansıtan dil örneğini kaydetmektir. Buradan elde edilen performans puanlarının yorumlanması yoluyla çocuğun vokal çıktılarını iletişim amacıyla ne kadar işlevsel kullandığı belirlenebilmektedir. Bir performans aracı olarak VODA çocukta müdahalelerin toplam etkisini kendiliğinden genelleme yoluyla ölçtüğünden tekrarlı kullanımlar yoluyla çocuğun iletişimsel vokal davranışlarındaki ilerlemeler etkili bir şekilde kayıt altına alınarak izlenebilir.

VODA - Vokal Davranış Örneği Değerlendirme Aracı
<