SEDA

Sosyal Etkileşimi Değerlendirme Aracı

SEDA
Çocuğu SEDA kullanarak değerlendirirken bir yetişkin çocukla oyun ortamında etkileşime girerken video kaydı alınmaktadır. Etkileşimde bulunan yetişkin, çocuğu iyi tanıyan birisi olmalıdır. Sosyal etkileşimi kodlamada video kaydının analizi zaman örneklemi kaydı ile gerçekleştirilmektedir. Sonuçta elde edilen puanlar çocuğun sosyal etkileşim davranışlarının bir örneklemidir. Test performans alımına dayalı bir gözlem kayıt tekniğine dayandığından tekrarlı ölçümler yoluyla çocuğun programdaki ilerlemeleri belirlenebilmektedir.

SEDA - Sosyal Etkileşimi Değerlendirme Aracı
<