U-ODKL

Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi

U-ODKL

U-ODKL çocukta OSB’ye bağlı belirtilerin görülme derecesini puanlamak yoluyla kullanılan bir davranış kontrol listesidir. Ebeveynler ve öğretmenler tarafından kolaylıkla kullanılabilecek şekilde tasarlanmış bir değerlendirme aracı olan  U-ODKL’ de 49 madde yer almaktadır. Kullanım kolaylığı açısından maddelerin hemen altında her bir maddeden ne anlaşılması gerektiğinin örnekler verilerek kısaca açıklandığı italik yazılmış açıklama bölümleri yer almaktadır. Araçta yer alan 49 maddeden ilk 42’si konuşamayan çocuklar da dahil olmak üzere tüm çocuklara uygulanırken konuşabilen çocuklara 49 maddenin tamamı uygulanır. Araçta konuşabilen ve konuşamayan çocuklar için ayrı ayrı hesaplanmış kesim puanları yer almaktadır. Çocuğun aldığı puana göre OSB’den etkilenme derecesi ve gereksinim duyduğu yardımın düzeyi ortaya konulabilmektedir.

U-ODKL - Uyarlanmış Otizm Davranış Kontrol Listesi
<